Co grozi za opóźnienia w spłatach kredytu gotówkowego

29 maja
17:02 2009

Otrzymanie kredytu gotówkowego to często radosna informacja ale zarazem początek spłacania co miesiąc rat kredytowych. Większość banków stosuje tzw. polecenie zapłaty, które automatycznie ściąga raty z naszego konta. Jeśli kredyt gotówkowy wzięliśmy w banku, w którym mamy nasze konto osobiste i do tego wpływa tam nasze wynagrodzenie to spłata kredytu jest dosyć prosta. Należy jednak zawsze pamiętać by określona kwota na spłatę raty była dostępna ponieważ lepiej spłacać kredyt (niezależnie od tego czy jest to kredyt hipoteczny, samochodowy czy gotówkowy) w terminie…
Co może jednak nam grozić jeśli będziemy mieli opóźnienie w spłacie rat kredytu gotówkowego?
Na początek miły telefon z banku z przypomnieniem o konieczności uregulowania płatności. Ale to w przypadku jeśli zalegamy z ratą kilka dni. Jeśli jednak nie spłacamy kredytu gotówkowego przez kilkadziesiąt dni to grozi nam już wypowiedzenie umowy i windykacja należności.
Ta druga sytuacja to już poważne „wykroczenie”, które skutkuje wpisaniem nas na „czarną listę” w systemie bankowym. Oznacza to, że otrzymanie następnego kredytu gotówkowego przez jakiś czas będzie praktycznie niemożliwe. Informacje o naszej historii kredytowej są przetrzymywane w Biurze Informacji Kredytowej. BIK S.A. powstał w 1997 roku. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i przechowuje wszelkie informacje na temat kredytów zaciąganych przez klientów w bankach. Nasze informacje są w tej instytucji niezależnie od tego czy spłacamy kredyt terminowo czy nie. Informacje o naszych produktach finansowych (kredyty, konta) znajdą się w bazach prowadzonych przez BIK i są tam przez 7 lat.
Dlaczego BIK jest taki ważny? Pierwszą czynnością jaką wykonuje każdy bank przed przyznaniem nam kredytu gotówkowego jest sprawdzenie czy znajdujemy się się w bazach zwanymi „czarnymi listami”, czyli czy mieliśmy kiedyś kłopoty ze spłatą jakichkolwiek kredytów. Jeśli test wypadł pozytywnie to bank oczywiście przyzna nam kredyt gotówkowy. Opóźnienia kilkudniowe nie powinny nas pozbawiać szansy na otrzymanie kredytu.
Ważną informacją jest to, ze warto rozmawiać z bankiem o przyczynach zwłoki w płatnościach rat kredytu gotówkowego. Bankom zależy by kredyty były spłacane a proces windykacji nie jest też na rękę dla banku. Bank może więc być skłonny negocjować nowe warunki kredytu jeśli widzi, że mamy szansę znów regularnie spłacać zaciągnięty kiedyś kredyt gotówkowy.
Jak zmienić kredyt gotówkowy aby był łatwiej spłacalny? Bank może zaproponować nam np. zmianę umowy kredytowej, w której ustalony zostanie nowy okres kredytowania (zostanie on wydłużony celem obniżenia rat), bank ustali nowy termin spłacania rat tak by bardziej pasował do terminu otrzymywania np. wynagrodzenia. Bank może pozwolić np.  na przystąpienie do kredytu gotówkowego trzeciej osoby, która będzie gwarantowała spłatę kredytu.

Powyższe działania pozwalają więc na rozwiązanie trudnej sytuacji jaką jest brak możliwości spłaty kredytu gotówkowego. Warto walczyć w takiej sytuacji i jak najlepsze rozwiązanie bo historia kredytowa jest bardzo ważna i nie warto jej zabrudzać. Na pewno będziemy kiedyś chcieli zaciągnąć kredyt gotówkowy czy hipoteczny. A zła historia kredytowa skutecznie w tym przeszkodzi.