Leasing

Bankowy leasing

Bankowy leasing

Leasing to nowatorska i innowacyjna forma finansowania przedsiębiorstw. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością , głównie ze względu na korzyści podatkowe i szerokie spektrum wyboru. Co to oznacza w praktyce? Otóż to , że w leasing dzisiaj możemy wziąć dosłownie wszystko poczynając od sprzętu biurowego na aucie służbowym kończąc. Bankowy leasing niesie szereg profitów dla osób zainteresowanych tą formą inwestycji. Po pierwsze nie wymaga abyśmy angażowali własnego kapitału. Jeżeli nawet

Leasing czy kredyt

Leasing to stosunkowo nowy produkt na polskim rynku finansowym. Zanim jednak przystąpimy do analizy leasingu, kilka zdań na temat znaczenia tego słowa. W encyklopedii jest napisane, że leasing to nic innego jak stosunek prawny pomiędzy leasingodawcą, czyli finansującym transakcję finansową oraz leasingobiorcą czyli korzystającemu z tej formy umowy. Tak więc: „w ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony