Co warto wiedzieć zaciągając kredyt gotówkowy

29 maja
17:09 2009

Kredyty gotówkowe kuszą łatwym i szybkim sposobem otrzymania pieniędzy. Dlatego podwójnie należy być ostrożnym przy ubieganiu się o tego typu kredyt. Poniżej kilka punktów, na które warto zwrócić uwagę wnioskując o kredyt gotówkowy.

Oprocentowanie  i prowizja
Oprocentowanie to najważniejszy element kosztu kredytu. Jego wysokość  w największym stopniu wpływa bowiem na fakt ile ostatecznie zapłacimy za kredyt gotówkowy. Banki jednak w swoich reklamach czy materiałach pokazują oprocentowanie nominalne czyli takie, które nie uwzględnia innych opłat związanych z kredytem. A mogą być one spore i ostatecznie sprawiać, że realne oprocentowanie kredytu może być zgoła inne. Warto więc porównywać oferty banków na podstawie tzw. rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania (RRSO), która pokazuje całkowity koszt kredytu, a więc – oprócz kosztów odsetkowych –koszty związane z udzieleniem kredytu: opłaty, prowizje i ubezpieczenia. Bank na szczęście, zgodnie z  ustawą o kredycie konsumenckim mają obowiązek podawania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów gotówkowych to z pomocą nieświadomym kredytobiorcom przychodzi ustawodawca, który w naszym kraju przyjął tzw. ustawę antylichwiarską, która z założenia ma za zadanie chronić konsumentów przed wygórowanymi kosztami kredytów. Zgodnie z tą ustawą oprocentowanie kredytu gotówkowego (lub innych kredytów) nie może być wyższe niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Według stanu na wrzesień 2008 roku, stopa lombardowa wynosi 7,5 proc., a więc oprocentowanie maksymalne może wynieść 30 proc. w skali roku.
Innym kosztem związanym z kredytem gotówkowym jest koszt prowizji z udzielenie kredytu. Tutaj znów na pomoc kredytobiorcom przychodzi prawo, które mówi, że prowizja za udzielenie kredytu nie może przekroczyć 5 proc. kwoty kredytu i wiele banków stosuje stawkę maksymalną. Pożyczając w banku 10 tys. zł będziemy musieli więc zapłacić jednorazowo 500 zł. Należy więc zwrócić uwagę również na ten koszt.

Polisy ubezpieczeniowe a kredyty
Od niedawna polisy ubezpieczeniowe są oferowane wraz z kredytami gotówkowymi. Czasami banki tylko proponują zawarcie ubezpieczenia jako dodatkowa opcja przy kredycie a w innych przypadkach wprost wymagają by taką umowę ubezpieczenia zawrzeć. Jeśli kredytobiorca nie zgodzi się na to wówczas nie otrzyma kredytu.
Polisa ubezpieczeniowa stanowi dla banków ubezpieczenie stanowi dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego. Dla kredytobiorcy to niestety dodatkowy (czasami niepotrzebny koszt).
Jednak dla klientów o niskich zarobkach, którzy przez banki zaliczani są do grupy podwyższonego ryzyka, często wykup ubezpieczenia jest jedyną szansą na uzyskanie kredytu. Czasami banki są na tyle „łaskaw”, że w zamian za wykupienie polisy kuszą np. niższym prowizją bądź oprocentowaniem.
To czy wykupienie ubezpieczenia jest dla nas opłacalne należy dokładnie skalkulować. Należy również sprawdzić co nam dana polisa ubezpieczeniowa daje czyli jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej. Z reguły jest tak, że tego typu polisy chronią kredytobiorców od ryzyka utraty pracy. W przypadku utraty pracy i braku możliwości spłaty kredytu, raty zapłaci za nas firma ubezpieczeniowa. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, ponieważ z reguły okres ochrony trwa kilka miesięcy i później kredyt musimy spłacać znów z własnej kieszeni.