Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

04 lutego
20:17 2017

Przed przyznaniem komukolwiek kredytu banki przeprowadzają szereg czynności, mających na celu zweryfikowanie potencjalnego kredytobiorcy – jego finansowych możliwości i sumienności w spłacaniu zaciągniętej sumy. Podstawową czynnością banków we wspomnianej weryfikacji jest wykorzystanie danych pochodzących Biura Informacji Kredytowej, które prezentują profil kredytowy każdej osoby, która korzystała z produktów kredytowych banków.

W 1997 roku Związek Banków Polskich powołał do istnienia Biuro Informacji Kredytowej. Celem powstania tej instytucji było gromadzenie odpowiednich informacji o zachowaniach kredytobiorców względem zobowiązań wobec instytucji finansowych – banków, SKOK-ów i innych jednostek. Dlatego BIK pozwala badać ryzyko kredytowe, zapobiegać zadłużeniu i ochraniać obrót funduszy. Pozwala to na ochronę dóbr kredytodawców i kredytobiorców.

BIK zbiera dane różnego typu, które wpływają na budowanie wizerunku rzetelnego konsumenta kredytowego.  Informacje zebrane w BIK dotyczą zobowiązań i historii kredytowej, na którą składają się między innymi kredyty hipoteczne, gotówkowe i żyrowane, debety na koncie lub nieuregulowanych zobowiązania na karcie kredytowej. BIK może posiadać szereg pozytywnych i negatywnych danych klientów, dzięki przekazującym informacje bankom i SKOK-om.

Dzięki BIK bardzo szybko można ustalić wiarygodność kredytową klienta, a to dzięki wykorzystywanej metodzie nazwanej scoringiem. Scoring jest to ocena będąca podsumowaniem historii kredytowej klienta, która znajduje się w zasobach Biura Informacji Kredytowej. Scoring jest niezwykle ważny, bo od jego punktowej wielkości zależy decyzja banku o przyznaniu kredytu, a także to, jakie warunki spłaty zaproponuje klientowi bank. Jednym słowem, im lepsza historia kredytowa tym lepszy scoring, im wyższa ocena punktowa tym szybsza decyzja o kredycie i korzystniejsze kredytowe parametry. Dlatego warto zadbać o regularne spłacanie zobowiązania i budowanie wiarygodności kredytowej. Jak już zostało wspomniane w BIK można znaleźć się z kilku przyczyn – tych chlubnych i niekorzystnych. Jednak jeśli kredytobiorca może pochwalić się rzetelną historią spłacanych kredytów może ją zgłosić do BIK-u korzystają z możliwości jakie daje Centrum Operacyjnej Obsługi Klientów i banki, w których został przyznany i spłacony kredyt.