Jak zmienić leasingodawcę?

07 kwietnia
16:17 2016

Rynek usług leasingowych w Polsce cały czas jest w fazie wzrostowej. Ten typ finansowania środków trwałych lub samochodów jest bardzo popularny wśród przedsiębiorców, ponieważ jest korzystną alternatywą dla kredytu. W jaki sposób można zmienić leasingodawcę w trakcie trwania leasingu?

Umowa leasingowa jest zawierana na określony czas – najczęściej kilku lat. W tym czasie sytuacja finansowa lub prawna przedsiębiorcy może się zmienić, co może wpływać na to, że leasingobiorca nie może się wywiązywać ze swoich obowiązków spłaty leasingu. W takim przypadku, przedsiębiorca ma prawo podjąć starania o renegocjowanie warunków umowy.

Warto zmieniać warunki umowy leasingowej

Powodów do zmian warunków umowy leasingowej może być wiele. Przede wszystkim może ulec zmianie sytuacja finansowa leasingobiorcy, co spowoduje trudności z terminowym regulowaniem rat leasingu. W takiej sytuacji przedsiębiorcy może pomóc zmiana opłat leasingowych spowodowana przez wydłużenie czasu trwania umowy i obniżenie raty leasingowej. Dodatkowo w takim przypadku firma leasingowa może zmienić harmonogram spłaty lub obniżyć raty przez zwiększenie wartości wykupu. Firmy zajmujące się budownictwem czy rolnictwem, czyli branże sezonowe, mogą zawiesić opłaty leasingowe w okresie przestoju.

Cesja umowy – przeniesienie praw i obowiązków

W przypadku problemów z regulowaniem leasingu przedsiębiorca może rozważyć zmianę w umowie leasingu, popularnie zwaną cesją. Umowa leasingu operacyjnego umożliwia, za zgodą leasingodawcy, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z leasingu na inny podmiot. Przepisy dają możliwość dokonania zmiany stron umowy w trakcie obowiązywania umowy leasingu – bez wpływu na rozliczenia podatkowe. Ważne jest jednak, aby podczas zmian stron umowy nie doszło do modyfikacji innych postanowień porozumienia. W sytuacji, gdy zostaną zmienione warunki umowy, np. zostania skrócony lub wydłużony okres leasingu, wtedy taka umowa zostanie potraktowana jako nowo zawarta.

Wykupienie przedmiotu leasingu lub jego sprzedaż

Umowę leasingową można także zakończyć przed czasem poprzez wcześniejszy wykup leasingowanego środka trwałego. Takie rozwiązanie wymaga jednak od leasingobiorcy posiadania odpowiedniego kapitału na spłatę leasingu.

Przedsiębiorca, który nie potrzebuje już leasingowanego przedmiotu, ponieważ np. zmienia profil firmy lub chce zakupić nowy sprzęt, może poszukać firmy, która zechce od niego odkupić lub przejąć leasingowany srodek trwały. W takim przypadku ważne jest, żeby znaleźć nabywcę, który zapłaci cenę równą pozostałemu do spłaty zobowiązaniu – musi to być równowartość sumy pozostałych rat leasingu, ceny wykupu oraz opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy.