Karty kredytowe. Spłata kredytu na raty

29 maja
17:29 2009

Niektóre banki rozkładają spłatę zakupów opłaconych kartą kredytową na równe raty.

Skorzystanie z programu spłat na raty jest dla posiadacza karty kredytowej bardzo proste. Nie potrzeba dodatkowych zaświadczeń o dochodach, nie czeka się też na decyzję banku. Wystarczy jeden telefon i oświadczenie jak długo chce się  spłacać dług. Można go podzielić nawet na 24 raty. Karta kredytowa
Spłata karty kredytowej na raty
Niektóre banki rozkładają spłatę zakupów opłaconych kartą kredytową na równe raty.

Skorzystanie z programu spłat na raty jest dla posiadacza karty kredytowej bardzo proste. Nie potrzeba dodatkowych zaświadczeń o dochodach, nie czeka się też na decyzję banku. Wystarczy jeden telefon i oświadczenie jak długo chce się  spłacać dług. Można go podzielić nawet na 24 raty.

Warunki
Warunkiem wzięcia udziału w programie spłaty na raty jest minimalna kwota przeprowadzonej transakcji. Może ona wynosić 300 zł jak w Banku Millennium lub 800 zł jak w Citi Handlowym. Pierwszy z banków stawia też warunek, że wartość transakcji nie może przekraczać 85 proc. limitu przyznanego na kartę, drugi jako linię graniczną przyjął 80 proc. Otwarcie programu może też kosztować. W Banku Millenium opłata ta wynosi 10 zł. Nie jest to jednak najważniejszy koszt w porównaniu z oprocentowaniem jakie banki reklamują jako niezwykle atrakcyjne.

Oprocentowanie
Doradcy zachęcający do skorzystania z kredytu na spłatę długu na karcie kredytowej kuszą oprocentowaniem nominalnym, które na ogół jest dość niskie, ponieważ nie uwzględnia wszystkich kosztów. Jeżeli więc nie zapytamy się o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, możemy być niemile zaskoczeni. Może być ona bowiem wyższa o kilka a nawet kilkanaście punktów procentowych od reklamowanej.
Millennium zachęca np. oprocentowaniem rat na poziomie 16,90 proc. Rzeczywista stopa procentowa wynosi już jednak 20,52 proc. Citi zapewnia, że oprocentowanie to tylko 12,69 proc., ale po uwzględnieniu wszystkich kosztów okazuje się, że bankowi trzeba oddać 25,14 proc., a więc prawie dwa razy więcej. Koszt ten może więc przekroczyć oprocentowanie nawet drogiej karty kredytowej.
Czy i dlaczego warto mieć kartę kredytową
Karta kredytowa umożliwia zaciągnięcie szybkiego prawie bezpłatnego kredytu na okres nawet kilku tygodni.

Prawie bezpłatnego, ponieważ zawsze trzeba się liczyć z opłatą za samo użytkowanie karty kredytowej i opłatami dodatkowymi związanymi np. z jej ubezpieczeniem. Przewagą karty kredytowej nad obciążeniową jest również brak prowizji za operacje bezgotówkowe.

Kosztowny kredyt
Kartę kredytową można wybrać niemal w dowolnym banku, rzadko się bowiem zdarza, że bank wiąże ją z koniecznością posiadania konta osobistego w tej samej instytucji. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość posiadania nawet kilku kart. Zaleta ta łączy się jednak również z pewnymi niebezpieczeństwami. Dysponując większym kredytem łatwiej ulega się pokusom zakupowym i niepostrzeżenie można popaść w pętlę zadłużenia. Zwłaszcza że banki nie wymagają od posiadaczy kart kredytowych spłaty całej należności zadłużenia. Można więc zapłacić jedynie wymagalną, minimalną kwotę, na ogół trzy do pięciu procent, a resztę rozłożyć na raty. I to raty, które można spłacać właściwie w nieskończoność, ponieważ banki, po zakończeniu terminu ważności jednej karty kredytowej, automatycznie przyznają kolejną. Raz  zaciągnięty kredyt na karcie kredytowej może się więc okazać niemal bezterminowym.
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że za dogodność taką trzeba płacić. Oprocentowanie kart kredytowych, mimo że coraz atrakcyjniejsze, jest na ogół znacznie wyższe, od oprocentowania kredytu np. w ROR.  Oznacza to, że miesięczna spłata karty kredytowej w minimalnej wysokości jest przeznaczana jedynie na obsługę zadłużenia a część kapitałowa pozostaje prawie nienaruszona. W ten sposób poczynione zakupy mogą okazać się wyjątkowo drogie.

Oprocentowanie czy okres bezodsetkowy
Decydując się na kartę kredytową należy się zastanowić czy będzie się ją wykorzystywało tylko do płatności bezgotówkowych i zadłużenie będzie spłacane w całości po upłynięciu okresu bezodsetkowego, czy będzie się ją wykorzystywało do zaciągnięcia kredytu na okres dłuższy, a spłata zadłużenia będzie następowała w ratach.
W pierwszym przypadku najważniejszymi parametrami jest roczny koszt użytkowania karty kredytowej i długość okresu odsetkowego. W drugim niebagatelne znaczenie będzie miało również oprocentowanie karty kredytowej. Może też się okazać, że będziemy chcieli, np. podczas wakacyjnych wojaży, pobrać z karty kredytowej gotówkę. Wtedy wybierając kartę warto sprawdzić jakiej wysokości prowizję pobiera bank za wzięcie pieniędzy z bankomatu.
Jak korzystać z karty kredytowej
Płacenie kartą kredytową oznacza zaciągnięcie kredytu w banku. Może być on bardzo opłacalny, ale tylko wtedy, gdy spłaci się go w terminie.

Każda karta kredytowa ma indywidualnie ustalany limit kredytowy. Jest to maksymalna kwota, którą można przeprowadzać transakcje. W limit wlicza się również ewentualne odsetki i opłaty, np. za ubezpieczenie.
Kartą można płacić za zakupy i usługi bez dodatkowych prowizji. Można też wypłacać pieniądze z bankomatu, ale to już kosztuje. Bank nie tylko pobierze prowizję, ale również zacznie naliczać odsetki od razu od dnia pobrania pieniędzy.
W ustalonym dniu bank generuje zestawienie wszystkich dokonanych i rozliczonych w danym miesiącu transakcji. Na wyciągu będzie podane ich zestawienie, kwota jaką się wydało, minimalna suma do zapłaty i dzień spłaty.
Zaciągnięty kredyt na karcie kredytowej można spłacić w całości lub w części. Większość banków wymaga uregulowania przynajmniej 5 proc. zadłużenia.
Najefektywniej korzysta się z karty kredytowej spłacając zadłużenie w całości wyznaczonego dnia. Wydaje się bowiem pieniądze, które będzie trzeba oddać dopiero po półtora miesiąca, albo nawet prawie dwóch. Przez ten czas mogą sobie spokojnie leżeć na krótkoterminowej lokacie, albo na koncie oszczędnościowym.
Zadłużenie można spłacać przelewem lub w oddziale banku. W oddziale może być jednak pobierana dodatkowa opłata. Niektóre banki dysponują też specjalnymi wpłatomatami. Osoby, które mają kartę kredytową banku, w którym posiadają konto osobiste, mogą też ustawić sobie polecenie automatycznej spłaty karty kredytowej. Aby bank pobrał należne mu pieniądze, trzeba tylko określonego dnia mieć odpowiednie środki na koncie.
Wniosek o wydanie karty kredytowej
Karta kredytowa na ogół nie jest przypisana do posiadanego konta osobistego. Wybór jest więc duży.

Wniosek o kartę kredytową można złożyć w dowolnym oddziale wybranego banku, przez telefon,  na stronie internetowej banku lub kontaktując się z doradcą.

Wniosek o wydanie karty kredytowej
W banku wystarczy wypełnić wniosek, okazać dokument tożsamości i ewentualnie zaświadczenie o zarobkach. Wiele banków z ostatniego wymogu rezygnuje przy niższych limitach kredytowych, zadawalając się tylko deklaracją o wysokości dochodów potwierdzoną podpisem. Dopiero wyższy limit będzie wymagał udokumentowania źródła i wysokości zarobków.

Limity na kartach kredytowych
Większość banków już uprościła wszystkie formalności, choć są i takie, jak Pekao, które wymagają bardzo szczegółowych danych, włącznie z informacjami o posiadanym majątku: nieruchomościach, oszczędnościach i inwestycjach np. w funduszach inwestycyjnych.
Składając wniosek o kartę kredytową, można wnioskować o limit kredytowy i zaznaczyć minimalną jego kwotę. Można też wybrać sobie cykl rozliczania karty kredytowej na niemal dowolny dzień i wnioskować o kartę dodatkową dla kogoś z rodziny.

Weryfikacja przy ubieganiu się o kartę kredytową
Po weryfikacji wszystkich informacji i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bank przyśle na wskazany adres PIN i kartę kredytową w dwóch oddzielnych listach zwykłych.
Na wydanie karty kredytowej czeka się na ogół do 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku. W przypadku starania się o kartę złotą czas ten może być krótszy.
Podobnie przebiega podpisanie umowy z doradcą. Niektóre banki chwalą się też, że karty kredytowe wydają od ręki.
Aktywacja karty kredytowej
Każdą nową kartę kredytową trzeba aktywować. Tylko wtedy będzie można z niej korzystać.

Po złożeniu wniosku o wydanie karty kredytowej i weryfikacji danych przez bank, każdemu klientowi zostanie przesłana listem zwykłym, w dwóch oddzielnych przesyłkach, nieaktywna karta oraz PIN. Przy próbie transakcji bez uprzedniej aktywacji, karta kredytowa może zostać zatrzymana. Kartę aktywować można przez telefon, Internet, w bankomacie lub w placówce banku.

Przez telefon
Przy aktywacji przez telefon wystarczy zadzwonić pod podany przez bank numer infolinii i wstukać w klawiaturę telefonu numer karty kredytowej. Automatyczny bankier pokieruje dalszymi krokami. W razie problemów można też połączyć się z doradcą, który pomoże rozwiązać problem. W niektórych bankach aktywacja jest możliwa dopiero po zdefiniowaniu hasła dostępu do obsługi telefonicznej.

W sieci i bankomacie
Aktywacja przez Internet jest możliwa po zdefiniowaniu hasła dostępu i podaniu hasła np. z listy haseł jednorazowych. Niektóre banki dopuszczają też aktywację bez dodatkowych opłat w bankomatach. Po wybraniu wersji językowej i numeru PIN, wystarczy wybrać opcję „Aktywacja karty”. Uaktywnienie karty kredytowej nie wymaga wypłaty gotówki.
Po aktywacji karty, jeżeli posiada się PIN, wystarczy ją podpisać na odwrocie i można już z niej korzystać.

PIN, czyli osobisty kod dostępu
Większość banków przesyła osobno kartę kredytową, a osobno PIN. Inne pozwalają na jego zdefiniowanie dopiero po aktywacji karty. PIN jest niezbędny do autoryzacji płatności w przypadku kart płaskich, wypłat gotówki w bankomatach i wpłat we wpłatomatach. Jest też dodatkowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym korzystaniem z karty kredytowej.
PIN można zdefiniować przez telefon lub przez Internet. Musi on pozostać poufny, ponieważ wszelkie transakcje dokonane z jego pomocą bank traktuje jako transakcje przeprowadzone przez posiadacza karty kredytowej. Warto też go dobrze zapamiętać, ponieważ trzykrotne błędne wprowadzenie numeru, przy próbie przeprowadzenia transakcji w bankomacie, może spowodować zatrzymanie karty kredytowej.
W razie potrzeby PIN można zmienić. Operacja ta może być jednak dodatkowo płatna