Kredyt konsolidacyjny – gdzie

30 listopada
22:13 2011

Kredyt konsolidacyjny to nowatorski produkt finansowy , który od kilku lat zjednuje sobie szerokie rzesze  fanów. Konsolidacja dedykowana jest osobom, które zaciągnęły jednocześnie kilka pożyczek i spłacają je równolegle. Ów kredyt jest niezwykle pomocnym narzędziem w sytuacji kiedy warunki bieżących zobowiązań finansowych przerastają nasze możliwości pieniężne.

Według słownikowej definicji „kredyt konsolidacyjny to produkt bankowy oferowany w celu spłacenia istniejących już zobowiązań  zaciągniętych przez kredytobiorcę”. W praktyce jest to niejako pomoc kredytobiorcom, którzy powzięli nadmiar pożyczek. Warunki kredytowe zmieniają się, zmienne oprocentowanie uzależnione od rynkowych warunków może skutecznie zmienić nasze plany w kwestii spłaty zobowiązania kredytowego. Konsolidacja polega na tym, że instytucja finansowa spłaca wszystkie nasze dotychczasowe zadłużenia. W imię takich procedur bank oferuje kredytobiorcy jeden duży kredyt. Ponadto ustala raty i okres spłaty, które są korzystniejsze niż ówczesne warunki kredytowe. Kredyt konsolidacyjny może swoim zasięgiem obejmować różnego rodzaju kredytu począwszy od mieszkaniowego, konsumpcyjnego czy samochodowego. Konsolidacja może dotyczyć również limitów kredytowych i debetów. Istotną informacją w tym wątku jest możliwość przeznaczenia powierzonych przez bank pieniędzy na dowolny cel. Konsolidacja jest związana z takimi samymi procedurami formalnymi jak inne kredyty. Koniecznością  będzie więc przygotowanie wszelkich zaświadczeń potwierdzających dochody. W kilku przypadkach kredytobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia pożyczki nieruchomością. Konsolidacja jest niezwykle korzystnym produktem finansowym. Dzięki niemu konsument może uprościć i uporządkować harmonogram spłaty zobowiązania.