Rolnicy i ich agencje

04 sierpnia
18:40 2009

Za czasów peerelu rolnik miał sołtysa oraz służby rolne Urzędu Gminnego. Po transformacji, a przede wszystkim od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej doszły jeszcze wszelkiego rodzaju fundusze i agencje. Jedną z nich jest agencja rynku rolnego, która jak sama nazwa wskazuje zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami rolniczymi.
– Więcej urzędników, więcej biurokracji, a rolnikowi i tak niewiele pomogają żali się jeden z producentów rolnych. Kiedyś człowiek jechał na pole siał, zbierał i sprzedawał. Wszystko było jasne i proste. Jeżeli buraki nie były zbyt czyste, bo akurat lał deszcz, to procentowy dostawał w łapę i wystawiał taki procent, który rolnika satysfakcjonował. Jeżeli sprzedawał zboże, a nie było zbyt wysokiej jakości, też dawał w łapę komu trzeba było i wszystko grało. Podobnie było z klasami zwierząt rzeźnych. Człowiek wiedział gdzie pójść, z kim rozmawiać, a co najważniejsze prawie wszyscy się znali. Teraz narobili jakiś tam urzędów, agencji, funduszy, że człowiek nie może się w tym wszystkim połapać. Jak trzeba złożyć wnioski o dopłaty to tak naprawdę nie wiadomo do kogo iść, aby pomógł te wszystkie papiery zrozumieć. Ponoć są również preferencyjne kredyty, ale też nikt specjalnie nie wie na jakich zasadach. A wiadomo taki kredyt bardzo by się wielu rolnikom przydał. Najczęściej jednak sami urzędnicy nie bardzo wiedzą jak rolnikowi pomóc.
Tymczasem agencja rynku rolnego – jak można przeczytać – to przede wszystkim państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, służąca interesom polskich rolników. Powstała  w czerwcu 1990 roku na podstawie Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, oraz statut nadanego przez właściwego ministra ds. rynków rolnych, w porozumieniu z ministrem finansów publicznych.
Od 1 maja 2004 roku agencja rynku rolnego stała się również agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z ustawodawstwem unijnym. Teraz wszelkie sprawy dotyczące również dopłat przechodzą przez biurka urzędnicze, niekoniecznie wykwalifikowanych w tym zakresie urzędników agencyjnych.
– Zadania jakie stoją przed agencją rynku rolnego to miedzy innymi sprawy administracyjne, prowadzenie wspólnej polityki rolnej oraz działanie na rzecz polskiego rolnictwa. Centrala nasza mieści się w Warszawie, a w jej skład wchodzą: biuro agencji oraz 16 oddziałów terenowych, które działają na terenie wszystkich województw – poinformował pracownik jednego z oddziałów ARR.
– Warto jeszcze dodać, że zgodnie z auditem, który odbył się w dniach 22-23 07.2009 roku, agencja rynku rolnego otrzymała certyfikat systemu zarządzania i jakości PN-EN ISO 9001: 2009. Jest to już wyższy stopień zarządzania i jednocześnie dowód docenienia starań agencji.
ST