Staraj się o preferencyjny

14 lipca
05:39 2009

O kredytach preferencyjnych głośno się nie mówi. Najgłośniej ostatnio było o kredycie mieszkaniowym, do którego dopłaca państwo. Zresztą do wszystkich kredytów preferencyjnych dopłaca państwo. Najczęściej w formie dopłat do odsetek od kapitału głównego. Wracając do wspomnianych mieszkaniowych kredytów  preferencyjnych to pierwszym bankiem, który podpisał taką umowę był bank PKO BP i tylko ten bank mógł udzielać takich pożyczek. Ale w kolejce czekają już inne banki. Kredyt ten polega na tym, że przez kolejnych 8 lat kredytobiorca będzie płacił niższe odsetki. Państwo dopłaca do tego interesu 50% do odsetek naliczonych od podstawy kredytu głównego. Kto może się ubiegać o takie kredyty? Otóż przede wszystkim małżeństwa, również bezdzietne, oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Kredytobiorca nie może też być właścicielem, ani współwłaścicielem domu lub mieszkania, nie może też posiadać aktu własności do mieszkania spółdzielczego. Nie są to jedyne obostrzenia, warunków przyznania takiego kredytu jest o wiele więcej, dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłamy do banku PKO BP. Nie przeraża to jednak potencjalnych kredytobiorców i jak wynika z informacji bankowych złożonych wniosków jest już o wiele więcej niż limitu przyznanej na ten cel gotówki. Bank jednak uspokaja, że są zapewnienia rządu o zwiększeniu limitów na kredyty preferencyjne. Ale nie tylko kredyty mieszkaniowe można otrzymać na preferencyjnych warunkach. Mogę się też o nie starać przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn nie załapali się na środki unijne, a chcą rozbudowywać czy też modernizować swoje firmy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz rząd daje takie możliwości. PARP bowiem oferuje pożyczki na tzw. innowacyjne przedsięwzięcia na preferencyjnych warunkach. Pamiętać jednak należy, że pożyczką taką można sfinansować jedynie 75% planowanej inwestycji, jednocześnie kwota kredytu nie może przekraczać 500 tysięcy euro. Aktualnie oprocentowanie takiego kredytu preferencyjnego wynosi 5.56%. I jeszcze jedna bardzo ważna dla kredytobiorcy rzecz, PARP gwarantuje, że nie będą pobierane dodatkowe opłaty oraz marże jak to zwykle bywa przy bankowych kredytach. Jedynym warunkiem, ale być może nie do przeskoczenia dla wielu przedsiębiorstw, są zdolności kredytowe. Nie może być tak, że taki kredyt dostanie każdy kto się do PARP zgłosił. Zdolności kredytowe to podstawa. I sprawa kolejna, kredytobiorca musi ten kredyt spłacić nie później niż po 6 latach. O kredyt preferencyjne mogą się też starać rolnicy. Przede wszystkim na modernizację gospodarstw wolnych, zakup maszyn i sprzętu rolniczego. Kredyty takie oferują banki na co dzień współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kredyty na warunkach preferencyjnych mogą też się starać osoby realizujący  zlecenia audytu energetycznego, o tzw. kredyt preferencyjny termomodernizacyjny mogą występować właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Przede wszystkim na docieplenia budynków i mieszakń.
MUR