Wcześniejsza spłata leasingu – co trzeba wiedzieć?

07 kwietnia
16:18 2016

Leasing to kilkuletnie zobowiązanie, które czasami staje się uciążliwe. Zakończenie umowy przed czasem kosztuje, ale jest kilka sposobów aby wcześniejsza spłata leasingu była korzystna dla nas.

Powodów, dla których możemy chcieć zakończyć umowę leasingu przed wyznaczonym terminem, może być naprawdę dużo. Najczęściej jednak firmy decydują się na taki krok, gdy mają problemy ze spłatą rat, a leasingowany środek nie przynosi zakładanych korzyści. W takiej sytuacji może przedterminowo zakończyć naszą umowę na dwa sposoby.

Sposób 1: wypowiedzenie umowy

To rozwiązanie jest podstawowym sposobem na wcześniejszą spłatę leasingu. Trzeba jednak pamiętać o dokładnym sprawdzeniu umowy, ponieważ w niektórych przypadkach możliwość wypowiedzenia przysługuje tylko leasingodawcy. Decydując się na taką formę wcześniejszej spłaty, należy zdawać sobie sprawę, że nie należy ona do najbardziej korzystnych pod względem finansowym.

Naturalną konsekwencją zerwania umowy jest jej pełne rozliczenie. To zaś oznacza konieczność spłaty należy opłaty i prowizji, a także wszystkich pozostałych lat plus ich odsetki. Tym samym zrywający umowę leasingobiorca naraża się na wysoki jednorazowy wydatek. To jednak nie wszystko – wypowiedzenie umowy oznacza również wymóg zwrotu leasingowanego środka. Jego sprzedaż ma pokryć część zobowiązań leasingobiorcy. Rzadką sytuacją jest pokrycie w ten sposób całości zobowiązań, więc dopłata będzie nieunikniona. Należy uważnie monitorować proces i sposób jej wyliczenia, gdyż firmy leasingowe często zawyżają stawki.

Jeśli chcemy wybrać wypowiedzenie umowy, to najlepiej zrobić to po upływie 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. W ten sposób unikamy konieczności płacenia dodatkowego podatku od rat leasingowych, które wcześniej wrzuciliśmy w koszty.

Sposób 2: wykup

Alternatywnym sposobem wcześniejszej spłaty leasingu jest wykup leasingowanego środka. Tak jak w przypadku poprzedniej opcji wiąże się on z wymogiem natychmiastowej spłaty pozostałych rat plus dodatkowych opłat. Jednocześnie jednak wykup skutkuje nabyciem prawa własności do leasingowanego przedmiotu, co równa się dużo większemu stopniowi opłacalności. W rezultacie wykupu leasingowany środek staje się naszą własnością i możemy spróbować go sprzedać samemu. To zaś oznacza szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych. Aby wcześniejszy wykup przyniósł największe korzyści nie wolno wykonać tej operacji przed upływem 40 proc. okresu amortyzacji środka.