Zabezpieczenia kredytu samochodowego

29 maja
17:18 2009

Jeśli już zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu samochodowego w celu zakupu wymarzonych „4” kółek to warto przyjrzeć się bliżej z czym związane jest wnioskowanie o kredyt. Tak jak większość pożyczek pochodzących z banków kredyt samochodowy jest zabezpieczony. Ten fakt (wraz z tym iż jest to kredyt celowy, z którego pieniądze muszą iść na konkretny cel) sprawia, że możemy liczyć na niższe oprocentowanie tego rodzaju kredytu w porównaniu chociażby z kredytem gotówkowym. Jeśli już zdecydowaliśmy się na zaciągnięcie kredytu samochodowego w celu zakupu wymarzonych „4” kółek to warto przyjrzeć się bliżej z czym związane jest wnioskowanie o kredyt. Tak jak większość pożyczek pochodzących z banków kredyt samochodowy jest zabezpieczony. Ten fakt (wraz z tym iż jest to kredyt celowy, z którego pieniądze muszą iść na konkretny cel) sprawia, że możemy liczyć na niższe oprocentowanie tego rodzaju kredytu w porównaniu chociażby z kredytem gotówkowym.

Kredyt samochodowy jest kredytem celowym, którego zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu, weksel in blanco, cesja z polisy autocasco, przewłaszczenie całkowite, częściowe lub warunkowe.

Najwięcej kłopotu i pracy wymaga ustanowienie zastawu rejestrowego. Wg kodeksu cywilnego zastaw to ograniczone prawo rzeczowe służące zabezpieczeniu wierzytelności. Zastaw polega na tym, że kredytobiorca (zastawca) obciąża samochód, zastawem. Zastaw jest następnie wpisywany do rejestru zastawów, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. Właściciel zastawianego przedmiotu, w tym przypadku samochodu, może nim oczywiście dysponować. Jeśli bank udzielający nam kredytu samochodowego wymaga ustanowienia zastawu rejestrowego to w przypadku sprzedaży samochodu  najpierw trzeba uzyskać na to zgodę banku, następnie usunąć wpis samochodu z rejestru zastawów i dopiero później przerejestrować samochód.

Innym rodzajem zabezpieczenia kredytu samochodowego jest podpisanie weksla in blanco. Weksle są rzadką formą zabezpieczenia kredytu, ale np. Bank Zachodni WBK wymaga aż dwóch weksli. Weksel jest jednak dla nas bardzo wygodną formą ubezpieczenia kredytu bo praktycznie bez kosztową i do tego łatwą w ustanowieniu (wystarczy podpis na wekslu). Innym równie dosyć prostym zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest depozyt karty pojazdu. Karta jest jednak deponowana w banku, co utrudnia sprzedanie samochodu. Zwrot karty pojazdu następuje z chwilą spłaty kredytu.

Cesja z polisy AC jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń kredytu samochodowego w każdym banku. Chroni ona bank i spłatę kredytu na wypadek kradzieży samochodu lub wypadku. Pieniądze z ubezpieczenia trafiają na spłatę kredytu samochodowego.

Ostatni sposobem zabezpieczenia kredytu samochodowego jest przewłaszczenie. Przewłaszczenie oznacza, że kredytobiorca przenosi własność samochodu na bank. Na podstawie takiej umowy bank z kolei zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy z powrotem na klienta w momencie spłaty kredytu. Co ciekawe w trakcie spłaty kredytu bank jest właścicielem samochodu, ale kredytobiorca może swobodnie z niego korzystać.