Karty kredytowe

29 maja
17:40 2009

Początki kart kredytowych w Polsce sięgają już końca lat sześdziesiątych XX wieku. Karty kredytowe były wydawane przez banki zagraniczne i wydawane były z myślą o turystach.
Karty kredytowe były głównie związane z biurem podróży Orbis. Karta kredytowa pozwalała turystom regulować swoje płatności w ekskluzywnych hotelach i restauracjach, ale w bardzo ograniczonym zakresie.
Krajowy rynek kart płatniczych zaczął się rozwijać w Polsce dopiero na poczatku lat 80. Została wydana wtedy pierwsza karta identyfikacyjna i został zainstalowany pierwszy bankomat przez Bank Pekao S.A. Natomiast firma Orbis w 1990 roku wyodrebniła dział zajmujący się akceptacją kart kredytowych  i została utworzona spółka PolCard.

Pierwsza karta kredytowa Visa została wydana przez Bank Inicjatyw Gospodarczych w 1991 roku. W tym samym czasie Banki zaczęły oferować swoim klientom nowego rodzaju produkty i usługi, wśród których pojawiły się też miedzy innymi karty płatnicze.

Na samym początku niewiele Banków oferowało klientom karty kredytowe, a wynikało to między innymi z faktu że było dość umiarkowane zainteresowanie klientów tym nowym instrumentem płatniczym.

Infrastruktura techniczna akceptująca płatności kartami kredytowymi nie była dostatecznie zorganizowana, co na samym początku nie pozwalało w pełni korzystać z przywileju posiadania karty płatniczej.

Pierwsza wydana karta bankomatowa dla klientów indywidualnych była połączona z rachunkiem oszczędnościowym posiadacza. W tym samym roku pojawiła się na rynku pierwsza międzynarodowa karta kredytowa VISA typu business wydana przez Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. Stopniowo inne banki też zaczęły się włączać w akcję wydawania kart płatniczych i montowanie urządzeń akceptujacych płatności kartami.
Pierwsza karta kredytowa “Partner” o zasięgu krajowym pojawiła się na rynku w 1995 roku i została wydana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

W 1996 roku w obrocie było już ponad milion różnego rodzaju kart kredytowych, którymi zrealizowano ponad 10,5 miliona transakcji. Kolejne lata przyniosły dalszy wzrost liczby kart płatniczych. Banki zaczęły w większym stopniu odpowiadać potrzebom zmieniającego się rynku finansowego oraz wymaganiom potencjalnych klientów ubiegających się o karty kredytowe.

Obecnie na rynku funkcjonują karty kredytowe elektroniczne jak Visa Elektron i Master Card Electronic oraz karty wypukłe Visa i Master Card. Te drugie w odróżnieniu od pierwszych umożliwiają dokonywanie płatności w miejscach gdzie brak jest bezpośredniego połączenia z Bankiem.

Prawdziwym wyzwaniem dla polskich Banków jest wprowadzenie kart kredytowych chipowych, które zastąpią używane już od 30 lat karty kredytowe z paskiem magnetycznym. Jest to konieczne ze względu na poprawę bezpieczeństwa użytkowania karty kredytowej.
Pierwsze karty kredytowe funkcjonujące na podobnych zasadach do kart współczesnych pojawiły się w USA na początku XX wieku. Tamte karty stanowiły upoważnienie do odebrania zamówionego towaru i zapisania kredytu na poczet klienta.

    Karta kredytowa wydawana była przeważnie przez duże sieci sklepów i stacje benzynowe. W roku 1914 firma Western Union wprowadziła pierwsze karty obciążeniowe.

    Wiosną 1950 roku powstała firma Diners Club, która zajmowała się wydawaniem kart umożliwiających bezgotówkowe płatności w restauracjach i hotelach.
    Karta kredytowa pozwalała korzystać z wielu przywilejów. Każdy posiadacz karty na koniec miesiąca dostawał pocztą zestawienie dokonanych transakcji z prośbą o uregulowanie zadłużenia. W ten sposób powstała pierwsza organizacja zajmująca się wydawaniem kart kredytowych. Pierwszą kartą kredytową wydaną przez Bank była BankAmericard oferowana przez Bank of America od 1958 r.
    Pomimo spóźnienia w stosunku do Europy Zachodniej to wszystko wskazuje na to, że rynek kart kredytowych płatniczych nadal będzie rozwijał się bardzo dynamicznie, coraz więcej spośród nas chce mieć już nie jedną a kilka kart kredytowych. Dużą popularnością cieszy się karta kredytowa.